ADMICRO

Kết quả của phép tính sau đây: 33-(-7)= ?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO