ADMICRO

Kết quả của phép tính 879 . 2a + 879.5a + 879.3a là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO