ADMICRO

Kết quả của phép tính (- 25).16 là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO