ADMICRO

Kết quả của phép tính (+ 17) + (+ 33) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO