ADMICRO

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ bốn số sau: 0,2 ; 0,8 ; 0,9 ; 3,6

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO