ADMICRO

Giá tri của \(\frac{7}{24}: \frac{16}{9} \cdot\left(-\frac{4}{3}\right)\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO