ADMICRO

Giá trị biểu thức A = 56 + x + (−99) + (−56) + (−x) là

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO