ADMICRO

Em hãy quan sát bảng sau đây và trả lời các câu hỏi 5 và câu hỏi 6

Thời gian làm một bài tập toán (tính bằng phút) của 30 học sinh được ghi lại như sau:

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất lần lượt là bao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO