ADMICRO

Có bao nhiêu ước của 35?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO