ADMICRO

Có bao nhiêu số tự nhiên n để (n + 9) chia hết cho (n + 5)?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO