ADMICRO

Có bao nhiêu số có ba chữ số là bội chung của a và b, biết rằng BCNN(a,b)=300

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO