ADMICRO

Chọn phát biểu đúng. Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO