ADMICRO

Chọn chữ số thích hợp điền vào chỗ trống - 11,29 <  - 11,...9 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO