ADMICRO

Cho \(\sqrt m=4\) thì m bằng bao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO