ADMICRO

Cho số nguyên a lớn hơn - 1 thì số nguyên a là số gì?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO