ADMICRO

Cho phân số \(\frac{{ - 170}}{{50}} \). Viết phân số dưới dạng phân số tối giản ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO