ADMICRO

Cho A = 12 +15 +36 +x. Với x  N. Tìm điều kiện của x để A chia hết cho 2

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK