ADMICRO

Các số x, y nguyên sao cho (x - 2)(y + 1) = -2. Có bao nhiêu số x, y thoả mãn điều kiện?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO