ADMICRO

Các số tự nhiên x thỏa mãn : x ⋮ 12 và 20≤x≤40 là :

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO