ADMICRO

\(\text { Tìm } x \text { thuộc số nguyên sao cho biểu thức } \mathrm{A}=\frac{10 x+25}{2 x+4} \text { đạt giá trị nhỏ nhất }\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO