ADMICRO

\(\text { Tìm } x \text { thuộc số nguyên sao cho biểu thức } \mathrm{A}=\frac{5 x-19}{x-4} \text { đặt giá trị lớn nhất }\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO