ADMICRO

\(\text { Tìm } x \text { thuộc số nguyên sao cho biểu thức } A=\frac{14-x}{4-x} \text { đạt giá trị lớn nhất. }\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO