ADMICRO

\({81^{3}}\) bằng với:

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO