ADMICRO

 Chiều từ phải sang trái trong trục số được gọi là?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO