ADMICRO

 __________are you going to stay? In a hotel. 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO