ADMICRO

Trong Excel, ô A6 chứa chuỗi "8642791X12", công thức =VALUE(RIGHT(A6,7)) trả về giá trị là bao nhiêu?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ADMICRO / 1
Câu hỏi này thuộc ngân hàng trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Xem chi tiết để làm toàn bài
VDO.AI
MGID
ADMICRO